Jan in zijn element.

Foto: Gert Gort.

Bij de zogenaamde zeedijkvisserij in Friesland werd naast de haringboot voor open water op het droogvallend wad, maar ook op kwelders in Zeeland, gebruik gemaakt van slikbakken en sliksledes.
Het was de manier om schelpdieren of zeekraal te vervoeren en jezelf sneller te kunnen verplaatsen.
De slikbak had aan beide korte zijden een ring met touw en kon tussen oogstplaats en dijk heen en weer gehaald worden.
Met wat behendigheid kon het bakje ook gebruikt worden om jezelf voort te bomen.
De slikslede was wellicht wat handiger, maar kon minder vracht laden.
Men plaatste een knie op het daarvoor bestemde plankje, hield met beide handen het brede handvat vast en kon zo "steppend", betrekkelijk snel vooruitkomen.

Bron: www.vaartips.nl