De fotograaf die de Afrikaanse les in Oosterbierum bij de Flambou zou bezoeken werd ziek.
Juf Petra Zwart nam daarop de camera ter hand terwijl de kinderen buiten les krijgen in het gras.

Fr.Courant 30-03-2011 .