Foto: Jong en oud vermaakte zich met allerlei spelletjes op de school in Oosterbierum.

PAKE EN BEPPEDEI OP CBS DE FLAMBOU.

De christelijke basisschool De Flambou in Oosterbierum hield afgelopen week een Pake – en Beppedei met ondermeer Oudhollandse spelen.

Oosterbierum
In het kader van ‘Losse Fearren’ kunnen projecten uitgevoerd worden in dorpen of buurtschappen binnen het werkgebied van Wonen Noordwest Friesland, waaronder ook de gemeente Franekeradeel valt.
Voor deze projecten is een maximale subsidie van € 200 beschikbaar.
De Flambou uit Oosterbierum heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt en hield aansluitend bij de Nationale Voorleesdagen dinsdagmiddag 17 januari een Pake en Beppedei.
Vie folders en raambiljetten waren de ouderen uit Oosterbierum en de pakes en beppes van de leerlingen uitgenodigd om een middagdoor te brengen op cbs De Flambou.
Maar liefst 25 senioren gingen op de uitnodiging in.
Na ontvangst door directeur Hofman, die iets vertelde over de ontwikkelingen en het reilen en zeilen van een hedendaagse dorpsschool, ging een aantal ouderen in de groepen voorlezen.
Daarna was er door de hel school een spelletjescircuit met Oud Hollandse spelen, wat bij jong en oud zeer in de smaak viel.
De middag werd afgesloten met koffiedrinken, waarbij door de ouderen nog jeugdherinneringen werden opgehaald uit hun schooltijd.
Op woensdagmiddag 22 februari komt er een tegenbezoek.
Dan gaan de oudste leerlingen van De Flambou samen met dorpshuisbeheerder Ype Bonnema van It Mienskar een maaltijd voor de ouderen-eetgroep van Oosterbierum voorbereiden en deze vervolgens opdienen.

Franeker Courant 25-1-2012.