In 1885 voltrok zich een drama, waarbij de vader (44)van het gezin om het leven kwam.
Dit gebeuren kreeg zowel provinciale- (Leeuwarder Courant) als ook landelijke aandacht.
De meeste volledige weergave van het gebeuren op 09-10-1885, verscheen in de Nieuwe Tilbursche Courant, waarvan bijgaand een weergave.

Zondag 18 October 1885
Nieuwe Tilburgsche Courant
De zoon van den landbouwer v.d.P.,
onder Oosterbierum, liefhebber van vo-
gelschieten, was heimelijk met een geladen
tweeloops geweer uitgegaan. Zijn vader
riep hem terug, nam hem het wapen af
en, om een eind aan dat schieten te
maken, wilde hij driftig het geweer ver-
nietigen. Den loop in handen houdende
sloeg hij met den kolf tegen de schuur-
deuren; de hanen vlogen over, en beide
schoten troffen den ouden man. Binnen
een uur was hij een lijk.

Bron: Willem van der Ploeg
Leidijk 26 8435 VG Donkerbroek.