Op de hoek van de St. Oud Tzummarum


Op de hoek van de St.Jorisstrjitte en de Skoalstrjitte staat de kleuterschool, welke op 23 November 1955 in gebruik werd genomen.
Hoofdleidster was toen Joukje v/d Schaar,2deleidster was Hillie Bonnema.
In Junie 1982 was juf Gerlofsma de kleuterleidster.
Hier nog een oude foto van het oude lokaal van de bewaarschool in de Buorren.
De kleuters zitten klaar om te verhuizen.
De Bewaarschool heeft dienst gedaan van 1879 - 1955.
Het gebouw is daarna verbouwd tot het Hervormd Verenigingsgebouw.
Later is op dezelfde plek It Mienskar gebouwd.