Een foto van de kleuterschool uit 1948.

Van boven naar beneden en v.l.n.r: Sietse S. Visser, Douwe Plat, Bouke Lodewijk, Jappie S. Visser, Siepie L. Visser, Dirk S.Janzen ?, de Vries van Willem, Dirk T.Douma, Henkie Nouta, Thea Zijlstra, Geertje L.v/d Veen, Tietje Nauta, Jitske Andringa, Ine L. Wijngaarden, Tietje L.Wijngaarden, Maartje Cramer, Juf Joukje, Dooitzen Terpstra, Siemie v/d Woude, Klaas E.Lodewijk, Sjoerd v/d Kuur, Anneke Herrema, Ruurd F.Pietersma, Tine de Jong, Griet Fokkes Visser, Pietje Kolthof, Jelle L.v/d Veen, Syke Plat, Aukje Nouta, Griet Wijnia ?, Helder later naar Minnertsga, Haye Joh.Stellinwerf, Janke M.Dijkstra, Lybrich Andringa, Alle T.Klaver, Rudie Kooistra, Anske Sannes, Jetze H.de Jong, Gradus Hempenius, Janke L.Visser, Ide L.v/d Veen, Wieke Terpstra, Alie de Vries, Melle Norder, Froukje Kolthof, Jopie de Vries, Jan Ruim, Anneke Cramer, Anneke Idzinga, Annie Wijnia, Harm Lodewijk, Marten v/d Woude, Jan v/d Kuur, Hans Visser, Barend Nijk, Jantje Ruim, Geertje Kuiken, Tietje J.Visser, Sijke L.v/d Veen, Trijntsje J v/d Wij, Ymkje Strikwerda, Alie Nieuwland, Cobie Abma, Japie v/d Veen, Pietie v/d Zee, Tietje Joh.Wijngaarden, Foeke Idzinga, Klaasie Bantema, Siemie Pietersma, Sjoerdje Stellingwerf, Geertje de Jong, Piet Stellingwerf, Lieuwe T. Douma, Liefke de Vries (van Willem en Sijke), Jantje Boomsma. Achteraan juf Maartje.