Een foto van de klassen van meester Strikwerda en meester Faber uit 1967/1968.

Van boven naar beneden en v.l.n.r: Meester en juffrouw Strilwerda, Juffrouw en meester Faber, Sijbe Wop Houtsma, Roelof Houtsma, Siem G.Dijkstra, Willem W.Visser, Froukje Dijkstra, Sjoerd Houtsma, Geertje Stellingwerf, Jopie Burmania, Dirk de Vries, Geertje Klaver, Alie de Jong, Auke Swart, Wiebe P.Wiersma, Dooitzen Zwart, Tineke Zwart, Bart v/d Schaaf, Paultje Bantema, Hans Loor, Anneke de Jong, Jetze Visser, Ineke Kuiken, Jelle Wolbers, Klaas H.Dijkstra, Andries Dijkstra, Betsie Kuiken, Etje Hoekstra, Anneke Tichelaar, Piet Sannes, Annie v/dVeen, zoon van T. Oevering, Feiko Sannes, Bert Klaver, Pieter R Visser, Klaas H.Kuiken, Menno Venema, Piet Houtsma en Harm Zwart..