Aan de skoalstrjitte werd in 1953 de nieuwe Christelijke Nationale School geopend.hoofd aan deze school waren achtereenvolgens de meesters Oord, Faber, en de Vries.
Ook mogen niet vergeten worden de onderwijzers Strikwerda en Nijk,waarbij vele Oosterbierumers In de klas hebben gezeten.