Onderwijzers:
achterste rij v.l.n.r: meester Strikwerda, meester Nijk, meester van der Pol, juffrouw de Boer.

leerlingen:
tweede rij van boven v.l.n.r: Froukje Kolthof,Ypie Visser, Geertje Zijlstra, Annie Wijnia, Marten van der Woude, Klaas Sannes, Piet van der Woude, Eelke Terpstra?, ?, Klaas van der Kuur, Piet de Jager, Michiel van der Veen,?,?
derde rij van boven v.l.n.r: Jappie Buwalda, Sietske Buwalda, ?,?, Froukje Stellingwerf, Jeltje Veenstra, Pytie Wijnia, Anne Veenstra,Riemke Cramer, ?,?,?,?, Jopie van der Zee, ?.
voorste rij v.l.n.r: ?,?,?, Jeltje van der Woude, Anneke van der Woude, Eke Veenstra, Froukje Looge, Griet Zijlstra, ?,?, Grietje Posthumus, Ida Jansen, Annie Douma, Gerrit Bantema, ?,?.

Geschiedenis van deze foto.
Deze foto is misschien wel de eerste schoolfoto die genomen is bij de nieuwe Chr. Nat. School die in october 1953 in Oosterbierum in gebruik werd genomen.
Deze foto dateert van 1954 of 1955.
De foto komt niet uit de fotodoos van mijn ouders.
Ik had hem nooit gezien tot ik hem in Calgary/Canada onder ogen kreeg; dat was in 2002.
Dat ging als volgt.
Ik woonde met mijn gezin in Canada van 2000 tot 2003.
Een prachtige tijd, we hadden heel veel vrienden daar.
Een vriendin van ons werd 50 en nodigde ons uit voor een groot verjaardagsfeest.
Een feest in Elvis-stijl. Iedereen werd geacht met 'iets' van Elvis te verschijnen.
Ik smeerde dus weer brillantine in m'n haar, net als in de jaren 60.
Op een gegeven moment komt de gastvrouw naar mij toe en zegt: "Peter, I'd like to introduce you to my friend Frook".
Ok, we worden aan elkaar voorgesteld, we praatten wat en ik zeg: "Frook doesn't sound like an English name".
Nee, het was een 'Dutch name'. OK, we can talk Dutch then? Ja, we kunnen Nederlands praten.
Nou het bleek dat Frouke uit Zwartsluis afkomstig was.
Woonde al tientallen jaren in Canada.
Maar héél toevallig vroeg ik toen naar haar achternaam.
Die was 'Looge'. Dat herinnerde me aan de politieman Looge die in de 50-er jaren in Oosterbierum woonde.
"Was jouw vader politie-agent?', vroeg ik.
"Ja!, hoe weet jij dat?", zei ze verbluft.
"Dan kinne wy no wol Frysk prate", zei ik.
Nou, het was dus Froukje Looge, die in de vijftiger jaren een tijdje in Oosterbierum woonde.
Later verhuisden ze naar Tzummarum en nog later naar Zwartsluis en vervolgens emigreerde ze naar Canada.
Een paar dagen later stuurde ze mij via email deze foto.
Ze dacht dat we nog bij elkaar in de klas hadden gezeten maar ik denk dat ze een klas lager zat, bij m'n zus Jeltje.
Het meisje links naast Froukje op de foto is Eke Veenstra, zij woont ook al vele jaren in Canada.
Zij was met Simmer 2000 nog op bezoek in Oosterbierum.
Geweldig dat deze foto nu voor iedereen beschikbaar is op deze prachtige website!
Piter van der Woude

Wie herkent nog meer leerlingen? Graag melden bij Wietse Leistra.
(w.leistra@hotmail.com)