Onderwijzers:
midden vr: meester Wijnberg
links boven: meester Strikwerda
rechts boven: meester Nijk
rechts midden:juf Griet Dijkstra

Leerlingen:
voorste rij links o,a: Liefke de Vries, Daniel de Vries, Harm de Vries, Klaas de Vries, Simon de Vries en Wietse de Vries.
rechts vr: Hendrik R.de Jong
middelste rij: Minke van der Meer, Sije van der Meer,(?) Janke Been,(?),? Miedema, ? Miedema,Froukje R.Visser.

Wie herkent nog meer leerlingen? Graag melden bij Wietse Leistra.
(w.leistra@hotmail.com)