Onderwijzers
midden voor: meester Wijnberg
links achter: meester Nijk
rechts achter: meester Ynse Gemser
rechts: juf Griet Dijkstra

Leerlingen
voorste rij links: Niek van der Woude
2de rij boven: Klaas van der Woude.

Wie herkent nog meer leerlingen? Graag melden bij Wietse Leistra.
(w.leistra@hotmail.com)