In 1835 werd een openbare school gebouwd aan het begin van het Fiskerspaad, op de plek waar nu de bungalow van Fr. Idzinga staat.
Bij die bungalow staat ook deze gedenksteen.
De namen op de gedenksteen:
J.J. Zijlstra is Johannes Jelles Zijlstra, de toen (1835) 13-jarige zoon van Jelle Pieters Zijlstra J.P. Zijlstra is Jelle Pieters Zijlstra, landbouwer en kerkvoogd te Oosterbierum. Deze Jelle Pieters was de betovergrootvader van Jelle Anes Zijlstra, de minister en bankpresident waarnaar de Dr.Jelle Zijlstraleane is genoemd.
J.G. Gerkema is Johannes Gerbens Gerkema is de toen eveneens 13-jarige zoon van Gerben Johannes Gerkema.
G.J. Gerkema is Gerben Johannes Gerkema, bakker en kerkvoogd te Oosterbierum.
N.J. de Boer is Nanning Johans de Boer, kerkvoogd te Oosterbierum.

De school heeft 48 jaar dienst gedaan.
In 1883 werd hij opgeheven omdat hij niet meer levensvatbaar was na de opening van de Chr. School in 1872.

Bron: Pieter Baukes van der Woude