De Bewaarschool is de voorloper van de kleuterschool.
Deze werd in Oosterbierum gesticht in 1879 op initiatief van de kerkvoogdij.
De op de steen vermelde kerkvoogden zijn:
1. Ane Jelles Jukema (1838-1893)
2. Sjoerd Willems Janzen (1815 - 1885)
3. Sjoerd Roelofs Lettinga (1810 - 1880)
Alle drie waren zij landbouwers (= boeren) rondom Oosterbierum.
De Bewaarschool heeft dienst gedaan van 1879 - 1955.
Het gebouw is daarna verbouwd tot het Hervormd Verenigingsgebouw.
Later is op dezelfde plek It Mienskar gebouwd.

Bron: Pieter Baukes van der Woude