INHOUD FOTO EN DOCUMENTATIE ARCHIEF OOSTERBIERUM.

De meeste bronnen waarvan gebruik is gemaakt kunt u vinden op de hoofdpagina Samenstellers.

Behalve anders dan is aangegeven zijn Wietse en Betty Leistra de samenstellers van dit archief.

• Straatnaamgeving Oosterbierum 1953.
• Kroniek Wumkes 1700-1900.
• Emigranten Oosterbierum uit landverhuizers, gegevens uit de volksregisters Oosterbierum
• Middenstand Oosterbierum 1955
• Foto’s van het dorp-kerken-scholen- straten en bewoners, vaak met geschiedenis.
• Feesten en Verenigingen.

Bewoning aan de zeedijk: zie map Wonen en werken aan De Zeedijk.
Haringvisserij: zie map Visserij vanaf Het Bildt tot Harlingen.

Van het Kerkhof zijn alle grafzerken tot 2005 door ons digitaal gemaakt en opgeslagen bij www.graftombe.nl

. WIE HELPT ONS MEE OM HET ARCHIEF OOSTERBIERUM MET FOTO’S EN GESCHIEDENIS VERDER UIT TE BREIDEN EN AAN TE VULLEN?

Alle materiaal is met bronvermelding www.oudtzummarum.nl geheel vrij te gebruiken.