It Mienskar

Verreweg de grootste verandering vond in de laatste jaren plaats in de Buorren.
De straat was smal en leverde problemen op voor het auto- en fietsverkeer in beide richtingen.
Zo kwamen er plannen voor sanering om de hoek kijken en langzamerhand kregen die een vaste vorm.
Ondanks het protest van enkelen.
De bestaande huizen waren aan vernieuwing toe, maar dat was te duur om voor de particulier aantrekkelijk te zijn.
De leegstand en afbraak verliep eigenlijk veel vlotter dan verwacht werd.
Aan de oostkant werden door de woningstichting zes nieuwe bejaardenwoningen gebouwd.
Aan de andere zijde daarentegen verliep alles iets in een langzamer tempo en op het laatst was alleen het Verenigingsgebouw nog over.
Na langdurig onderhandelen met de gemeente en de kerkvoogden van de Herv. kerk (eigenaar van het gebouw), werd men het over een vergoeding eens en werd een stichting "Gemeenschapscentrum in Oosterbierum" opgericht.
Van iedere plaatselijke vereniging en de beide kerken kwam n vertegenwoordiger in het stichtingsbestuur.
Daaruit werd weer een dagelijks bestuur gekozen.
Er zijn een paar drukke jaren aan vooraf gegaan, maar in de herfst van 1980 werd het oude gebouw voor het grootste deel afgebroken.
Een vrijwilligers groep werd gevormd.
Een geldinzameling in het dorp, akties - verkoop van snert, kerstkaarten, beeldjes - en een groot opgezette loterij zorgden voor een flink bedrag.
Bovenal veel lof voor de gemeente Barradeel die buitengewoon royaal om de hoek kwam.
Ook veel oud Oosterbierumers deden mee om deze aktie te ondersteunen.
Hulde aan al die mensen, die zodoende de mogelijkheid gaven tot de bouw van dit voor het dorp zo noodzakelijke dorpshuis.
Een oud- dorpsgenoot Jaap Hiemstra zorgde met zijn medewerkers en de vrijwilligersvoor de totstandkoming van de bouw.
Bijna iedereen had er een aandeel in, of maakte de bouw mogelijk.
Zo voelen we dat het van ons allemaal is.
Samen kunnen we het gebruiken en we zijn er wat blij mee.
Een prachtig gebouw, "it Mienskar", en gezellig ook.
Er zijn diverse zalen; 1 grote voor bruiloften e.d., 2 kleinere voor het verenigingswerk en de soos.
Ook wordt er dit jaar nog geprobeerd om de kelder voor het jeugd- en groepswerk in te richten.
En wie had ooit gedacht dat er in het eerste jaar zo veel feesten zouden worden gevierd?
't Mei sein wurde, mei de kar fan de familie Visser-de Vries as behearder, is s doarp mei 't gat yn de bter fllen.