De Keatsebuorren in vogelvlucht, vanaf de toren genomen. In het midden op de achtergrond zien we duidelijk de braakhokken.

Tot omstreeks 1932 was de Keatsebuorren aan beide kanten bebouwd.
De huizen aan de walkant stonden "op 'e wl". Dat waren 6 huizen.
Deze zijn omstreeks 1932 afgebroken.
Daarna werd de keatsebuorren een groot kaal plein.
Van de 6 huizen stonden op de wal werd het meest oostelijke in 1917 betrokken door het echtpaar Ane Jelles Zijlstra en Pietje Rinses Posthuma.
In 1918 is daar hun zoon Jelle Anes Zijlstra geboren.
In 1921 volgde hun tweede kind Anne Anes Zijlstra.
In 1925 is het gezin verhuisd naar het nieuwgebouwde huis aan de Haerdawei nr.38; zoon Jelle heeft daar de eerste steen gelegd.

Bron: Pieter Baukes van der Woude.