Duidelijk is hier te zien, dat de huizen op de rand van de vaart zijn afgebroken en vervangen door een walbeschoeiing. Door de demping van de vaart is dit inmiddels geheel verdwenen. Het houten bruggetje is hier nog aanwezig, de verbinding naar de boerderij van R.Wijngaarden, een vrij gave “kop-hals-romp”type. De auto’s op het plein zijn de eerste auto’s van de fam. de Vries de latere Vriezo.
Bron foto: Pieter Baukes van der Woude.