Duiker in de dijksvaart bij Oosterbierum.
Ook deze duiker wordt in geval van verhoogde dijkbewaking afgesloten.