Naast de trap aan het Slachte-ein bij Oosterbierum liggen stenen waarop de jaartallen en dijkhoogten zijn aangegeven.