Koehoalster Poldermolen.
Bij de verkoping van op 4 oct 1897 van de stjelp Koehoal met percelen grond stond bijna bij ieder perceel dat ze bemaald werden door deze molen.