Een deel van de bebouwing aan de Lidlummerweg.
Het rijtje diaconiewoningen van vroeger.
Deze zijn nu gelukkig in particulier gebruik, maar vanbinnen iets aangepast aan de wensen van de tegenwoordige tijd.
Wat een gemakken vergeleken bij vroeger.
In b.v. 1925 waren er nog de bedsteden, een laddertje naar boven en het gemeenschappelijk privaat.
Een verhaaltje daarover.
Jabiks Feikje wenste vaak niet van het ene huske gebruik te maken en dan zagen de anderen haar lopen, het houtje waaraan de sleutel hing in de hand.
Ze ging dan een dertigtal meters verder naar een van de braakhokken en kon daar zitten zonder gestoord te worden.