Stationgebouw van Oosterbierum, wat deel uitmaakte van het lokaalspoor van Anjum tot Harlingen .
In de periode van 1901 tot 1936 heeft deze lijn dienst gedaan als personen en vrachtvervoer.
Na 1936 tot omstreeks 1974 hoofdzakelijk nog als goederen vervoer.

Bron: Verloren Sporen.