Willem Cramer is jaren koster van de Herv.Kerk geweest en tevens beheerder en schoonmaker van de school.
We zien hem hier met zijn helpsters: Anna Huites, Trijntje Idzinga en Froukje v.d. Veen gereed staan om de grote schoonmaak te beginnen.
Op het schoolplein de stookpot voor heet water op de voorgrond.
De schutting als afscheiding met het erf van Rinse van der Weij werd door een ijzeren plaat beschermd tegen te grote hitte.