Keatsebuorren.
Het dorpsplein, waar vroeger mogelijk veel gekaatst werd.
Dit is een van de oudste foto’s van Ooosterbierum.
Het middelste huis was van baas Reinder Nauta schoenmaker.
Links het huis van Jelle Burggraaf.
Ze hadden naast “Lapkes” ook een pottewinkel.
Zijn zoon Jan Burggraaf ging met “het pak” de boer op.
Later kwam de familie Scheepsma, twee geslachten lang manifacturen-zaak.
S.D. Scheepsma was de eerste, na zijn overlijden ging zijn vrouw verder met de zaak, welke later is overgenomen door de zoon.
Ook is er een zaak in sexbierum opgezet.
Daarna Jan Buwalda en Tietje, eerst nog met Groenten en fruit, maar toen dit niet meer ging, zonder meer als woonhuis.