De adressering van deze kaart luidt: Mejonkvrouw en de jongeheere, p/a Mevrouw (onleesbaar) Baronesse van Heemstra, Laan van Meerdervoort, Den Haag.
Omstreeks 23 sept. 1903 verzonden met de volgende boodschap:
“Hooggeachte Mevrouw, Hartelijk dank voor U vriendelijk schrijven en wil gaarne van Mevrouws vriendelijke uitnodiging gebruik maken.
Ik kom met de trein door Uw aangwezen.
Met mijn welgemeende, ook aan Mevrouw.
Van Uw a/w dienares. Ytje Cramer.