De St.Jorisstrjitte is na 1950 verder afgebouwd met woningen

Maar ook met de aardappelloods van Jetse de Jong en de konstruktiewerkplaats van Piet Wiersma.
zij brachten bedrijvigheid aan. Deze foto van Grytsje past hier heel goed bij.