De keurige nieuwe huizen die in 1920 werden gebouwd.
Een flinke groentetuin voor en achter.