Cornelis Statema bij zijn huis in de Buorren.

Hij was wegwerker en fietsmaker in Oosterbierum.
De woning stond vroeger waar nu Buorren 55 is (Freerk Idzenga).
Foto: John Nauta uit Amerika.