Aan de Heardawei stond de Chr.School uitgaande van de Herv.Kerk.

Deze werd gebouwd in 1872 met het schoolhuis.
Daarvoor was er al een openbare school.
Deze school moest in 1875 worden gesloten wegens een te gering aantal leerlingen.
De hier getoonde school werd oorspronkelijk met drie lokalen gebouwd en in 1932 werd er een vierde bijgebouwd.