Foto van de Haerdawei met de dubbele rij bomen.

Links het eerste huis met erker, werd gebouwd door Ane Zijlstra, commissie koopman en vader van Jelle, Rense, Anna en Klaas.