Oosterbierum, Stasjonsreed.
We kijken hier over het verdwenen en dus denkbeeldige tracÚ van het spoor richting Tzummarum. - opname 30-12-2012.

Bron: Railtrash! ╗ Harlingen.