Kade.

Vrachtschepen.
De ‘strieskuorre’ is goed te zien.
Daarachter het huis van de gebr. Keuning