Oosterbierumervaart.

Rechts woonde Beppe Wub.
Verderop de spoorbrug.
Daarachter de gasfabriek.