Althusius.

De garage van Watze Althusius.
Het werd een heel groot bedrijf wat verhuisde naar de Vosseleane, tenbehoeve waarvan de weg naar Minneretsga werd verbreed.
De vader was congierge aan de Chr. Kweekschool ‘Nieuwe Marienburg’te Leeuwarden gedurende mijn eerste jaar aldaar.
Naast Althusius woonde de schoenmaker Andries Oost.
Hij maakte een riem om de doos van mij nieuwe fototoestel, Agfa ‘Clack’. Voor onze katapulten haalden we bij hem rechthoekige stukjes leer.
Hij zat in een kleine werkplaats aan een tafel vol gestouwd met spullen, machines, stukken leer en op een poot een bakje met ovale deuken voor alle soorten spijkertjes.
Om de bocht waren nog een paar huizen tot aan de brug van het Dok.
Daar woonde o.a. Beppe Wub, ons welgezind.