De dames Harkema.

In dit huis woonde de familie Harkema.
Een oude vader en drie ongetrouwde dochters. De drie dames hadden de organisatie van de chr. leesportefeuille.
In die portefeuille zaten verschillende weekbladen, o.a. De Spiegel, Moeder, De Prinses, Arend (een jeugdblad), etc. en een aantal ‘leesboeken’
Alles op christelijke grondslag.
Een keer per jaar kwamen de leden bij elkaar om de verlopen tijdschriften en boeken te verkopen en te beslissen over de verder te volgen strategie.
Elke zaterdagavond kwamen de dames bij de voordeur om de inhoud van onze portefeuille te wisselen.
Daar de dames alle drie verschillend van lengte waren noemden we hen later de drie Daltons.