Buorren in de sneeuw.

Een feestelijke toestand in het dorp.
Wij gleden met twee sleden van de terp af.
Die sleetjes waren door een bevriende timmerman en een smid uit Oude Pekela gemaakt.