Noordkant Buorren.

Het huis achter de lantaarn en de man op de fiets is de winkel van Lautenbach.
Daarnaast het steegje naar het evangelisatielokaal.
Ook deze omgeving stemt vrijwel overeen met mijn geheugen.