Lytse Buorren.

Hier was gevestigd het z.g. ‘Earmhûs’ Het tehuis voor armlastige, dorpsgenoten.
Vaak wandelden de bewoners in het dorp.
Sommigen waren ‘kinds’ aan het worden.
Het complex liep door de de Ald Haven, vroeger een vaarweg.
Vanuit ‘Vogelstún’ konden wij als kinderen de rekken met de witte ondersteken tegen de muur zien staan.
De beheerder was ‘vader’ Keizer, ouderling in onze Gereformeerde Kerk.
In de 30er jaren is er een vleugel aangebouwd in een fraaie Amsterdamse School-stijl met glas in lood ramen en zeer mooie metalen letters op de gevel.
In 1957 is het nieuwe bejaardenhuis ‘Nij Bethanie’ in gebruik genomen.
In het oude werd een naaiatelier van de familie Engels gevestigd.
Nu is het buiten gebruik en uiterst vervallen en een treurig toonbeeld van het z.g. ‘krinpgebied’ in Noord Friesland
Het Armhuis is inmiddels afgebroken.