Gereformeerde Kerk en School.

Op deze plaats concentreerde zich het geestelijk leven van ons dorp.
Tussen het meestershuis en de kerk was de z.g. ‘steeg’ waarlangs de school bereikbaar was.
Ook was het de steeg die toegang gaf tot de consistorieruimten van de kerk.
Dat betekende dat elke dag, de schoolkinderen, en elke avond, bezoekers van bijeenkomsten, mensen passeerden.
Naast de kerk was de pastorie die vanwege het hiërarchisch hogere plan van de dominee, wat groter was.
Dit ‘witte’ complex was het triomfantelijke centrum van de Gereformeerden, ‘kleine luyden’, in het dorp.