Lytse Buorren met rechts het huis van schilder Jacob Roorda.

In de verte de boerderij van van der Weg.