De Fjouwere.

Het bouwland ten zuiden van de dorpskern, Daar vanuit te bereiken door de Smidssteeg.
Aan de beide zijden omringt door bebouwing: Aan de oostkant ‘de Kamp’ , aan de westkant de weg naar Franeker.