De Smidssteeg.

Dit was de verbinding tussen de Buorren en de Fjouwere.
Dit was een van onze zeer gefrequenteerde plekken in het dorp.
Aan de dorpskant was rechts de winkel van Boonstra en links de winkel die voor het eerst een zelfbediening werd.
Bij de opening kregen we een echte gasballon.
De winkel was de opvolger van het winkeltje van Stevens Tryntsje