Kaart van Tzummarum en omgeving.

Fragment uit de kaart van Eekhoff uit 1850.
Hierop ontbreekt nog de weg naar Minnertsga en Mooie Paal.
Deze is vanaf Pietersbierum via Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum, Minnertsga tot Mooie Paal aangelegd in 1861.
De weg liep langs een paar grote terpen over Firdgum naar het oosten.
Het Vossebrugje over de Minnertsgaastervaart deed herinneren aan het Vossebosch ten oosten van het dorp.
De latere weg ging ten zuiden van de terp Zwaardeburen enigszins door het talud. In de herfst van 1951 werden daar archeologische opgravingen gedaan.
Ten westen van het dorp bevind zich de duidelijk herkenbare plek van het kasteel Roordama.