De winkel van de familie Boonstra.

De foto is waarschijnlijk van voor de oorlog.
De familie bezat een galanteriewinkel.
Er was ook speelgoed.
Dat bevond zich op de bovenverdieping.
Het was daar een kinderparadijs.
Ooit kreeg ik met Sinterklaas na flink lobbyen een in een doos een spoortrein: locomotief, tender, 2 wagonnetjes, vier rails en vier bochten.
Het waren onaangename mensen.
De beide zoons belaagden mij nog al eens.
De moeder was een Harkema.
Later zijn ze geŽmigreerd.
De oudste zoon hebben we eens aan het eind van een speelmiddag bij de gasfabriek met zín allen aan een lantaarn gebonden.
We zijn daarna weggelopen.
Een poosje later zat hij daar eenzaam te huilen.
Naast Boonstra aan de linkerkant de Smidssteeg.
En aan de rechterkant de textielwinkel van Hieltje Kasma.
En daarnaast de vroegere herberg waar in de 30er jaren smid Keuning een nieuwe garage vestigde.