Vanaf de top van de terp in westelijke richting.

Rechts het vicarishuisje.
Dan de ‘Ringmuorre’ Links de groenteboer Hoornstra,dan een particulier woonhuis en een huis verder de garage van smid Keuning.
De hele buorren was ons speelterrein.
Langs de oplopende trottoirs hebben we vaak geknikkerd.
Over de terp gehoepeld en in het hele dorp het spel ‘Hazze en Houn’