De terp op in oostelijke richting.
De zuidkant van de Buorren Het derde gebouw is de smederij van smid Herrema.
Daartegenover zijn landbouwwerktuigen.