Terp op vanaf het oosten.

Het derde huis links de wagenmaker.
Daarnaast het begin van de Lytse Buorren. Op de hoek daarvan bakker Norder.
Dan groenteboer Hoornstra,tussen groenteboer Hoornstra en smid Keuning staat nog een particulier woonhuis (pastorie van de hervormde evangelist, ‘mijnheer’), daarna smid Keuning.