Boerderij van Germ Zwart.

Een van de grootste boerderijen van Barradeel, met 3 ‘gollen’
Een afwijkend model met het voorhuis dwars op de schuur, zoals gebruikelijk in Het Bildt.
Hier heb ik veel gespeeld.