De Swaaerdewei naar het dorp.

Dit beeld stemt geheel overeen met mijn geheugen.
De wandelende meisjes en de man op de fiets met wapperende jas.
De boerderij is van Hoogerhuis.
Hij zat in het schoolbestuur; en bij hem haalde ik mijn duivenvoer en ook aardappels voor thuis: “De complimenten van Heit en Mem en heeft Hogerhuis nog wat aardappels voor ons?”
In het voorhuis woonde Annie Hoekstra, zij was kleuterjuf in Minnertsga.
Haar vader was chauffeur van de Labo-bus. Hij overleed aan kanker.
Achter de boerderij stroomde de ‘Âld Meer’ , de vaart die de Minnertsgaastervaart verbond met de Ried, een breed water tussen Franeker en Berlikum.
Halverwege stond een armzalig huis.
Daar woonden ‘asociale’ mensen.
Ik heb ze daar gezien toen ik met Piet Klaver in de winter schaatsten via de Ried weer naar Tzummarum.
Soms zag ik ze in het dorp boodschappen doen met een oude kinderwagen.