Tegenover de villa van Vogels (links) de Buorren in.
Rechts de weg naar de zeedijk. Op de hoek het huis van timmerman Fongers, Dan het winkeltje van het echtpaar Van der Veen.
Daarnaast de bakkerij van Strikwerda.